بیمه ایران

اخبار جدید بیمه

بیمه عمر و زندگی

برای ٢٠ سال بعد فرزندتون فکری کردید، یا بنظرتون هنوز زوده؟!!! 🚼 وقتی اولین فرزند برادرم به دنیا اومد، با صدای بلند و اعتماد به نفس بالایی گفت: 👨 میخوام برای پسرم حساب بانکی باز کنم و ماهی ۵٠،٠٠٠ تومان به حسابش واریز کنم. 👈 این کار رو انجام داد، اما راستشو بخواهید هنوز د... ادامه مطلب

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدیران اردوها

مسئولیت مدنی مدیران اردو در قبال شرکت کنندگان در اردو ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به بیمه شدگان وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد . به عبارت دیگر چنانچه در طول مدت اردو [... ادامه مطلب

error: